Ringvirkningsanalyse for reiselivet i Valdres

Deltidsinnbyggerne er de klart viktigste bidragsyterne til lokaløkonomien i Valdres!

Deltidsinnbyggernes bruk av hyttene skaper store økonomiske verdier for Valdresregionen. Deltidsinnbyggerne i Valdres stod for mer enn 2,7 millioner gjestedøgn i 2021 og de hadde et estimert forbruk på 1,12 milliarder kroner. Deltidsinnbyggerne la igjen dobbelt så mye penger i regionen i løpet av 2021 som kommersielt overnattende. Det betydelige antallet deltidsinnbyggere i regionen gjør det også mulig for flere steder i Valdres å ha et større tilbud av varer og tjenester i sitt nærområdet, ettersom deltidsinnbyggerne bidrar med tilstrekkelig etterspørsel til at spesialiserte handelsbedrifter kan opprettholde lønnsom drift.

Visit Valdres AS har fått utarbeidet en Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av reiselivet i Valdres (både turisme og fritidsboliger) pr 17.06.2022.

Geir Hansen fra Vestre Slidre Hytteforening og Valdres Hytteforum representerer deltidsinnbyggerne i styret i Visit Valdres AS.