Høringsuttalelse 11.08.2022 – Endring av reguleringsplan for Vaset alpinområde

30.06.2022 ble endring av reguleringsplan for Vaset alpinområde lagt ut på høring. Endringen var øket tillatt mønehøyde.

11.08.2022 sendte Vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse til høring om endring av reguleringsplan for Vaset alpinområde.


Klikk på lenke under for å se dokument!