Sommermøtet 2022 avholdt på Syndin 21. juli

Sommermøtet fylte Syndinstøga med 85 interesserte og engasjerte deltakere!

Ordfører Haldor Ødegård orienterte om temaene «Kommuneplanen sin arealdel», «Turveg», «Beite og beitebruk» og «Bandtvang».
Kommunedirektør Rolf Stalenget orienterte om temaene «Vatn og avløp», «Mobilmast» og «Arbeidskraft».
Styreleder Geir Hansen orienterte om Vestre Slidre Hytteforening.

Klikk på bildet for å se flere bilder og presentasjonene fra møtet!