Om Vestre Slidre Hytteforening

Registreringer og kontaktinfo

Vestre Slidre Hytteforening er registrert i Brønnøysund i enhetsregisteret.
Vestre Slidre Hytteforening er også registrert i frivillighetsregisteret, og deltar i grasrotandelordningen.
Forretningsadressen er i Vestre Slidre.

Organisasjonsnummer:
912 032 760

Epostadresse:
styret@vs-hytteforening.no

Postadresse:
Vestre Slidre Hytteforening
c/o Geir Hansen
Løvenskiolds vei 21a
1358 Jar

Bankkonto:
2153 30 48371

Paraplyorganisasjon

Vestre Slidre Hytteforening er en paraplyorganisasjon for lokale hytte-foreninger/vel/lag i Vestre Slidre. Det er nå 25 lokale foreninger/vel/lag, som er medlem i Vestre Slidre Hytteforening. I de lokale foreninger/vel/lag er det medlemmer fra totalt ca 1150 hytteeiendommer.

De lokale hytte-foreninger/vel/lag, som er medlem i Vestre Slidre Hytteforening:
Brakastølen Vel
Brakastølen Øst Hyttegrend
Båtåne Hyttevel
Båtånlie Vel og Vegforening
Fiskeløyse Hyttekomité
Fjellstølen Vel
Fosheim Sæter Hyttegrend II Velforening
Fosheimkneika Veilag
Haraldset Vel
Høyset Hyttevel
Høyset Nedre Vel
Kvislasyndin Hytteforening
Midtre Syndin Hytteeierforening
Pjåtastøl Velforening
Stubbeset Hyttevelforening
Ulset Hyttegrend
Vasetgrenda Sameie
Vasetlia Vel
Vasetstølen Hyttegrend 1
Vasetstølen Hyttegrend 2
Vaset-Trollet Vel
Veståsen Vel
Vistestølen Vel
Øvre Høyset Vel
Ålfjell Vel

Styret og verv

Styreleder:
Geir Hansen fra Kvislasyndin Hytteforening

Styremedlemmer:
Helga Sagsveen fra Øvre Høyset Vel
Ole Johan Stokstad fra Midtre Syndin Hytteeierforening
Runar Knutsen fra Vasetlia Vel

Styrevaramedlemmer:
Andris Wangensteen fra Vasetlia Vel
Anne Berit Eid fra Veståsen Vel
Arne Lambech fra Høyset Hyttevel
Hege Gry Solheim fra Midtre Syndin Hytteeierforening

Revisor:
Stein Christensen

Valgkomité:
Lars Mørk
Vegard Sørensen

Mer info om VSHF kommer!