Høringsuttalelse 30.11.2021 – Reguleringsplan for Vasetlia panorama

Reguleringsplan for Vasetlia panorama, VSk Kart

15.10.2021 ble reguleringsplan for Vasetlia panorama lagt ut på høring.

30.11.2021 sendte Vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse om reguleringsplan for Vasetlia panorama. Innspill til høringsutkast fra naboer til planområdet ble vedlagt uttalelsen fra Vestre Slidre Hytteforening.

Klikk på lenker under for å se dokumenter!