Uttalelse 17.11.2021 – Nabovarsel for mast ved Sonjavarden

Nabovarsel om mast for Telenor ved Sonjavarden, Tegning_fra_Technogarden

03.11.2023 sendte Technogarden på vegne av Telenor nabovarsel til naboer av planlagt tiltak for ny basestasjon med mast og utstyrshytte. En av naboene sendte nabovarslet videre til Kvislasyndin Hytteforening, som involverte Vestre Slidre Hytteforening.

17.11.2021 sendte Vestre Slidre Hytteforening brev til Technogarden med uttalelse.

Nabovarsler sendes ut av tiltakshaver før tiltakshaver eventuelt sender søknad til Vestre Slidre Kommune.

Klikk på lenker under for å se dokumenter!