Høringsuttalelse 05.01.2022 – Kommuneplanens arealdel, høring 3

Kommuneplanens arealdel, VSk Kart

04.11.2021 ble kommuneplanens arealdel utlagt til 3. gangs høring.

Vestre Slidre Hytteforening har vært aktive med innspill siden oppstarten av kommunens arbeid med ny arealplan. Vi deltok på befaring sammen med kommunen ved oppstart av planarbeidet og vi leverte uttalelse ved både 1. og 2. gangs høring.

05.01.2022 sendte Vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse ved 3. gangs høring av kommuneplanens arealdel.

Klikk på lenker under for å se dokumenter!