Høringsuttalelse 14.03.2022 – Reguleringsplan for Vasetlia panorama, høring 2

Reguleringsplan for Vasetlia panorama, VSk Kart

15.10.2021 ble reguleringsplan for Vasetlia panorama lagt ut på høring.

30.11.2021 sendte Vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse om reguleringsplan for Vasetlia panorama. Innspill til høringsutkast fra naboer til planområdet ble vedlagt uttalelsen fra Vestre Slidre Hytteforening.

27.01.2022 ble reguleringsplan for Vasetlia panorama lagt ut på 2. gangs høring.

14.03.2022 sendte Vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse til 2. gangs høring om reguleringsplan for Vasetlia panorama.

Klikk på lenke under for å se dokument!
Vår høringsuttalelse