Møte med Vestre Slidre kommune avholdt 07.03.2022

Mandag 7. mars 2022 hadde Vestre Slidre Hytteforening nok et konstruktivt møte med Vestre Slidre kommune.

Temaer på møtet var:

  • «Påskemøtet» (ordføreren og kommunen møter hyttefolket)
  • Konstruktivt samarbeid mellom kommune og hytteforening
  • Løypebidrag
  • Forurensning fra avløpsanlegg
  • Mobildekning i fjellet og «maste‐saken» ved Sonjavarden

Klikk på lenke under for å se dokument!
Møtereferat