Påskemøte 11.04.2022 – 17:00 på Sekskanten

Vestre Slidre kommune inviterer til påskemøte med hyttefolket på Sekskanten på Vaset mandag 11. april 2022 kl 17:00.

Fra kommunen kommer ordfører Haldor Ødegård, kommunedirektør Rolf Stalenget og arealplanlegger Knut Frode Framstad.

Program:

 • Ordføreren ønsker velkommen
 • Presentasjoner fra kommunen:
  • Kommuneplanens arealdel samt praktisk bruk av planen
  • Sentrumsplanen for Vaset
  • VA-plan og forhold knyttet til VA
 • Spørsmål til og svar fra kommunen
 • Presentasjon fra Vestre Slidre Hytteforening
 • Presentasjon fra Vasetløypene
 • Presentasjon fra Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps

Velkommen!