Påskemøtet 2022 avholdt 11. april

Påskemøtet i år bl en hyggelig ettermiddag med ca 125 lydhøre tilskuere på Sekskanten på Vaset.

Ordfører Haldor Ødegård ønsker velkommen.
Arealplanlegger Knut Frode Framstad viste praktisk bruk av arealplanen, samt at han viste justert forslag til sentrumsplan for Vaset.
Kommunedirektør Rolf Stalenget fortalte om VA-forhold og VA-plan.

  

Geir Hansen presenterte Vestre Slidre Hytteforening og hva foreningen har gjort dette styreåret.

Sverre Jomar Flatmo presenterte Vasetløypene med status og utfordringer.

Knut Magne Børve presenterte Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps.

«Huskelapp» fra Røde Kors.