Høringsuttalelse 22.04.2022 – Område-reguleringsplan for Vaset sentrum, høring 2

04.03.2022 ble områdereguleringsplan for Vaset sentrum lagt ut på 2. gangs høring.

22.04.2022 sendte vestre Slidre Hytteforening høringsuttalelse til 2. gangs høring for områdereguleringsplan for Vaset sentrum.

Klikk på lenke under for å se dokument!
Vår høringsuttalelse